Temrin Dergisi Temmuz-Ağustos 2013

temrinkolaj

Temrin Dergisi, Temmuz-Ağustos itibariyle 60. sayıya dayandı. Temrin, genellikle genç kalemlere fırsat veren bir dergi olarak biliniyor ve aynı zamanda bir maraton koşucusu da. 60 sayı edebiyat dergilerinin ömürleri düşünüldüğünde oldukça iyi bir rakam çünkü.

Bu sayı aynı zamanda Elif Nuray’ın editörlüğünü yaptığı son sayı da. Elif Nuray “editörden” yazısında, Nergihan Yeşilyurt “Devran” köşesinde kendi vedalarını kaleme almışlar. Vedaların içinde bir veda yazısı olarak “Geçen Sadece Zamanmış Meğer, Geçmeyen Her Şey”* de yerini aldı.

60. sayının kapak konusu, Erinç Büyükaşık’ın “Hasan Ali Toptaş ve Ferid Edgü’de Değişen Taşra” başlıklı yazısı. Fatih Yavuz Çiçek “Mehmet Akif’te Safahat Eksenli Şiir Yolculuğu” isimli bir yazı kaleme almış, Semiha Kavak “Bir Vicdan Başkaldırısı veya Medeniyet Sembolleri Mabedler” başlıklı yazısıyla mabetlere değiniyor. Seyr-i Fuad, Devran ve kitap tanıtımlarının yer aldığı künye köşeleri ise her sayıda sabit olarak yer almakta.

Dergiden diğer bazı isimler ise şöyle: Nergihan Yeşilyurt (Kuş Merdiveni), Tevfik Hatipoğlu (Elektrik Faturası), Tugay Kaban (Güzelleme), Yusuf Bal (Her Kuş Kendi Kanadından Asılır Göğe), Semih Polat (Tuhaf Bir Yol’suzluk Hikâyesi: Claudia), Ayten Çalış Yağmur (Yaşayan Kur’an, Zaman Ötesi Bir Hakikat Adamı: Hâfız Ersoy)… vs.

***

Temrin Dergisi’ni nasıl temin edebilirsiniz? Detaylar için tıklayınız!

Derginin web adresi: www.temrindergisi.com
Facebook adresi: www.facebook.com/temrindergisi
Twitter adresi:TemrinDergisi

*”Geçen Sadece Zamanmış Meğer, Geçmeyen Her Şey!” yazılarının ikincisidir.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.