gönüllülük yüksek lisans tezi
31 Mayıs 2022

Nurdal Durmuş, Yüksek Lisans Tezi

ile Nurdal Durmuş

DURMUŞ, Nurdal. Sivil Toplum Kuruluşlarında İnsan Kaynağı Olarak Gönüllülük ve Gönüllü Yönetiminde Dijitalleşmenin Etkisi: Türk Kızılay Örneği, Ankara, 2022


Yüksek Lisans Tezimi Buradan İndirebilirsiniz.


Sivil toplum kuruluşları faaliyet alanları ve amaçlarına göre varlıklarını sürdürmek için gönüllü insan kaynağına ihtiyaç duymaktadırlar. Gönüllülük toplumda insanlar arasındaki sosyal ilişkilerin gelişmesinde, değer yargılarının oluşmasında, sosyal farkındalığın ve girişimciliğin artmasında ve sosyal sorunların çözümlenmesinde önemli bir etkendir.


Özellikle son yıllarda ortaya çıkan insani krizler, savaşlar, göç ve mülteci hareketliliğinin getirdiği sorunlar, pandemi, deprem, sel, yangınlar, küresel açlıkla mücadele vb. afetler nedeniyle sivil toplum kuruluşlarının hizmetlerine duyulan ihtiyacın ve beklentinin arttığı bilinmektedir. Kısıtlı maddi olanaklara sahip ve artan sorunlarla mücadelede yoğun insan kaynağına ihtiyaç duyan sivil toplum kuruluşlarının iş ve hizmet üretiminde amaçlarını gerçekleştirmek için gönüllü katkısı ve yönetimi pek çok açıdan stratejik öneme sahip bir konu olarak değerlendirilmektedir.


Bu araştırmanın ilk bölümünde sivil toplum kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının insan kaynakları, insan kaynağı olarak gönüllü katılımı ve gönüllülükle ilgili yönetim süreçleri, gönüllü yönetim sistemleri incelenmiştir. Çalışmanın ikinci bölümünde örnek model olarak Türkiye’nin ve dünyanın en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türk Kızılay’ı ve derneğin gönüllü yönetimi modelleri, gönüllü yönetim sistemi ve dijitalleştirdiği gönüllü yönetim sisteminin gönüllü katılımına, yönetimine, kurumun insan kaynakları başta olmak üzere verdiği hizmetlere etkisi üzerine bir araştırma yer almaktadır.


Anahtar Sözcükler: Gönüllülük, Sivil Toplum, İnsan Kaynakları, Gönüllü Yönetim
Sistemleri, Kızılay, Gönüllülük Türleri, İnsan Kaynağı Olarak Gönüllülük, gonulluol.org,
Kızılay Gönüllüleri


SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDA İNSAN KAYNAĞI OLARAK GÖNÜLLÜLÜK VE GÖNÜLLÜ YÖNETİMİNDE DİJİTALLEŞMENİN ETKİSİ: TÜRK KIZILAY ÖRNEĞİ