3 Aralık 2018

Dünya Engelliler Günü

ile Nurdal Durmuş

Dünya Engelliler Günü – Yorumsuz İstatistik 

 • Yaklaşık 6 bin yılı bulan yazılı insanlık tarihi boyunca kayıtlara geçen 15 binden fazla savaş yaşanmıştır.
 • Yaşamı boyunca savaş görmemiş ya da tanık olmamış insan sayısı yok denecek kadar azdır.
 • Savaşlarda bugünkü dünya nüfusu kadar insan ölmüş, bir o kadar insan sakat kalmıştır.
 • Birinci dünya savaşında 10 milyon, ikinci dünya savaşında 20 milyon insan sakat kalmıştır. her iki savaşın toplamında 100 milyondan fazla insan ölmüştür.
 • Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan atom bombaları ile 250 bine yakın insan ölmüş, yaklaşık 500 bin insan sakat kalmış, bombanın radyasyon etkisinden dolayı da yıllarca sakat çocuklar dünyaya gelmiştir.
 • 1992 ve 1995 yılları arasında yaşanan Sırp – Bosna savaşında yaklaşık 250 bin Boşnak katledilmiştir. 300 bin civarında insan sakat kalmıştır.
 • İkinci körfez savaşından sonra başlayan 8 yıllık işgal boyunca bir buçuk milyon insan ölmüş, iki misli insanın bedensel ve ruhsal bakımdan sakat kalmıştır.
 • İkinci dünya savaşından sonraki “barış ve huzur ortamında” bile (1945-1992) irili ufaklı 150’nin üstünde savaş gerçekleşmiş ve 60 milyonun üzerinde insan yaşamını yitirmiştir.
 • Askerler, ı. dünya savaşındaki ölümlerin %80’ni, ıı. dünya savaşında %50’sini ve vietnam savaşında ise %20’sini oluşturur. 1990 yılından itibaren savaşlarda yaşamını yitirenlerin niteliğinin değişmiş ve sivil kayıplar askerlerden daha fazladır.
 • Unıcef tarafından yayınlanan “dünya çocuklarının durumu” raporuna göre; 1986-1996 yılları arasında gerçekleşen savaşlarda iki milyon çocuğun öldüğü, 5 milyon çocuğun sakat kaldığı, 12 milyon çocuğun evsiz kaldığı, 1 milyondan fazla çocuğun anne babasını kaybettiği ve 10 milyonu aşkın çocuğun ruhsal sarsıntı geçirdiği bildirilmiştir.
 • Tüm dünyada yaklaşık 250 bin çocuk asker ya da askeri birlikler içinde aşçılık, cephane taşıma gibi çeşitli görevlerde bulunur ve savaşa bir şekilde dahil olurlar.
 • Uluslararası çalışma örgütü (ılo) raporlarına göre türkiye iş kazalarının en fazla görüldüğü ülkeler arasındadır. ülkemizde 6 dakikada bir iş kazası olur. 2,5 saatte bir 1 işçi sakat kalır.
 • Türkiye’de trafik kazalarında her yıl yaklaşık 10 bin insan hayatını kaybeder. yaklaşık 200 bin insan kazalar nedeniyle sakat kalır.
 • Yukarıda yazılan korkunç savaş istatistiklerine rağmen dünyada trafik kazalarından ölen insan sayısı savaşlarda ölen insan sayısından daha fazladır.
 • Türkiye nüfusunun yüzde 12,3’ü, dünya nüfusunun ise yüzde 15’i, yani yaklaşık bir milyar insan engellidir ve ‘dünyanın en büyük azınlığını’ oluştururlar.

Türkiye nüfusunun yüzde 12,3’ünü oluşturan engellilerin;
1: mimari sorunlar (erişebilirlik, kaldırımların uygun olmayışı, merdivenler, rampalar v.b gibi.)
2: işsizlik (sakatlığı dolayısıyla kendine uygun bir iş bulamayan bu nedenle ekonomik yoksunluk içinde bulunmak.)
3: ayrımcılık (sakatlığı nedeniyle toplumda kendine yer bulamama ötekileştirme durumu.) gibi ciddi sorunlarla mücadele eder.

Keşke olmasaydı!

Farkında mısınız, Bugün Dünya Engelliler Günü 3 Aralık

Nurdal Durmuş Sosyal Medya Hesapları.
Takip Etmek İçin;

InstagramFacebookTwitterLinkedin